BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:
• Alle feestdagen, sportdag, lentefeest
• Kerst
• Sinterklaas
Daarnaast is er een bedrag voor overige, vrijwillig te betalen schoolkosten. Hieruit worden het schoolreisje en het schoolkamp bekostigd

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkamp en andere speciale activiteiten, worden niet door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra activiteiten mogelijk te kunnen maken. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van uw kind van deelname aan deze activiteiten.

Zijn de (bijkomende) kosten voor het naar school gaan meer dan u kunt dragen? Dan zijn er
mogelijkheden voor extra ondersteuning. De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag
inkomen. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de
bioscoop. Uw kind krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan uw kind elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt. Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen.
Twijfelt u of u in aanmerking komt? Check dan ook de website of neem contact op met het Upasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.
Als uw kind niet mee kan doen aan het schoolreisje op de basisschool, of er is niet genoeg geld voor
zwemles, muziekles of het kopen van een laptop, neem dan contact op met Stichting Leergeld. Deze
hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas Vul het formulier
https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier in, dan nemen zij contact met u op.
Er zijn meer regelingen, check daarvoor de website www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bijeen-laag-inkomen. Meer hulp nodig? Kijk op www.u-centraal.nl/onzemogelijkheden. Daar vindt u de
spreekuren of bijvoorbeeld gratis financiële workshops voor uw geldvragen.