BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp 2017-2018
 
Tijdens het schooljaar worden er voor de kind(eren) door de oudercommissie en leerkrachten activiteiten georganiseerd op school zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en Pasen. Al deze feesten en activiteiten worden naast het leerprogramma georganiseerd en betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Ook gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 dit jaar op schoolreis en gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit een verplichte bijdrage.
 
Kinderen waarvan de ouders geen bijdrage hebben betaald, kunnen helaas niet mee op reis of kamp. Deze kinderen zullen dan op school worden opgevangen.
 
Bijdrage per kind 
  Ouderbijdrage Bijdrage schoolreis/kamp Totaal
Groep 1 t/m 7 € 25,- € 35,- (Schoolreis) € 60,-
Groep 8 € 25,- € 90,- (Schoolkamp) € 115,-
 
Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen is de bijdrage mogelijk lager. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met de penningmeester. Ook voor kinderen met een U-pas geldt een lager tarief. 
 
Betalen
Vriendelijk verzoeken wij u om vóór 1 november te betalen door overmaken op rekeningnummer NL06ABNA0488071860 ten name van Oudercie OBS De Kleine Dichter o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Wij zijn heel blij met uw bijdrage zodat we ook dit jaar weer leuke activiteiten kunnen organiseren!
Overige informatie
U kunt het overzicht van de gemaakte uitgaven van het voorgaande schooljaar en de begroting voor het huidige schooljaar bij de penningmeester van de Oudercommissie opvragen. (ocdekleinedichter@gmail.com).
 
 Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de oudercommissie.
 
Marc Nelisse
Penningmeester oudercommissie De Kleine Dichter