BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Studiedagen en vakanties

Vakanties en studiedagen

In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor het schooljaar 2023 - 2024. Deze indeling is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter. 
De data zijn ook in de digitale schoolkalender te zien. Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije dagen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting een vakantiebestemming. Vakanties schooljaar 2024 - 2024
Zomervakantie 2024: 13 juli- 25 augustus 2024

Studiedag:
27 juni 2024

Eerder vrij:
12 juli 2024 om 12.15 uur


Vakantieplanning schooljaar 2024-2025
Herfstvakantie:         28 oktober 2024 - 1 november 2024
Kerstvakantie:            23 december 2024 - 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie:   24 februari 2025 -28 februari 2025
Meivakantie:                 21 april 2025 -5 mei 2025
Hemelvaart:                 29-30 mei 2025
Pinksteren:                     9 juni 2025
Zomervakantie:          21 juli 2025 - 31 augustus 2025

Studiedagen schooljaar 2024-2025
Studiedag 1: donderdag 3 oktober 2024
Studiedag 2: maandag 4 november 2024
Studiedag 3: vrijdag 20 december 2024
Studiedag 4: dinsdag 18 maart 2025
Studiedag 5: vrijdag 16 mei 2025

Eerder vrij schooljaar 2024-2025
5 december 2024: 12.15 uur leerlingen vrij
18 juli 2025: 12.15 uur leerlingen vrij