BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Nieuwe ouders

Er worden veel kinderen ingeschreven op De Kleine Dichter. We vinden het mooi dat onze school een goede naam heeft en dat ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen en hun ouders dan ook van harte welkom. 
U kunt uw kind voor onze school vanaf 3 jarige leeftijd aanmelden via de gemeente Utrecht. Ga daarvoor naar:
https://naardebasisschool.utrecht.nl/

Wij nemen ongeveer twee maanden voordat uw kind vier wordt contact met u op om het intakegesprek te plannen. Aansluitend op dit gesprek kunt u een korte rondleiding door de school krijgen. 

Broertjes- en zusjesregeling

De gemeente houdt er bij de plaatsing van kinderen op onze school rekening mee of ze al broertjes en/of zusjes op school hebben zitten. Het helpt ons wel met onze planning wanneer we weten of er nog broertjes of zusjes naar onze school komen. Wilt u daarom voor de leeftijd van 2,5 jaar aan school uw belangstelling aan ons kenbaar maken?
LET WEL: We waarderen het als u uw belangstelling kenbaar maakt, maar u moet uw uw kind nog altijd via de gemeente inschrijven, ook als het een broertje/zusje betreft.
 

Informatieochtend

Gedurende het schooljaar bieden wij u de mogelijkheid om de school te bezoeken op een informatie-ochtend. Tijdens dit moment krijgt u uitleg van de directeur over onze school. Daarna volgt een rondleiding, die wordt gegeven door bovenbouw leerlingen.
Wilt u graag komen  naar de informatieochtend, stuurt u dan een mail naar administratie.kleinedichter@spoutrecht.nl. 
 

Informatieochtenden schooljaar 2023-2024

Vanaf augustus 2023 zijn er weer informatie-ochtenden ingepland. Hieronder vind u de data, het starttijdstip is op 9.30.
ma 25 mrt 
do 25 apr 
di 4 juni 
wo 3 juli

Inschrijven voor een informatie moment doet u via  administratie.kleinedichter@spoutrecht.nl. 


Een uitleg over het toelatings- en plaatsingsbeleid van SPO Utrecht leest u hier